Category: What does it mean

  • Collective nouns

    Bạn gọi một đàn cá là gì: “a group of fishes”? Sai rồi, đó là “a school of fish” collective noun, danh từ chỉ số lượng là một trong những thứ khó nhằn nhất kể cả với người bản xứ tại vì … nó hầu như không có quy luật cụ thể (!) mà thường…

  • Effective, Efficacious and Efficient

    3 danh từ theo thứ tự: effectiveness, efficacy, efficiency. Hãy xem thử ví dụ dưới đây Bạn có 1 cửa hàng may quần áo, tháng 1 vừa rồi bạn may được 100 cái áo và số vải bỏ phí (do tính toán không chính xác 100%) chiếm tỷ lệ 12%. Bạn tự an ủi dù sao…