“thả thính” tiếng Hàn là gì

어장관리 (명사) (n) danh từ. Dùng được cho cả nam lẫn nữ http://weekly.pusan.ac.kr   “Thính” là thứ dùng để dụ cá tới để câu (thính khác với mồi câu) “Thả thính” là từ của giới trẻ Việt Nam hiện tại, được sử dụng nhiều vào đầu năm 2016 cho tới thời điểm bài viết này […]

Read More

Các dịch vụ điện tử ở Hàn Quốc

Chính Phủ: “Certification of Alien Registration”: Khi bị mất thẻ alien card, có thể in tạm giấy sau ra dùng lúc bay về nước: http://www.minwon.go.kr/main?a=AA020InfoMainApp Máy cài windows tiếng Hàn + Certificate   Visa navigator https://www.visa.go.kr/openPage.do?MENU_ID=10101 Giao Thông: Thẻ T-Money http://www.popcard.co.kr/popcard/ko/main Thanh Toán: Check card 신용카드: Dùng dịch vụ ISP (mobile app) để thanh toán trong […]

Read More

Kosnet – Trang web hay để học tiếng Hàn

Cập nhật 2017-09-06: hiện tại Kosnet đã chuyển sang http://www.sejonghakdang.org/opencourse/kosnet/courseDescription.do C̶ậ̶p̶ ̶n̶h̶ậ̶t̶ ̶2̶0̶1̶7̶-̶0̶5̶-̶1̶4̶:̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶b̶ạ̶n̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶l̶à̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶đ̶ă̶n̶g̶ ̶k̶ý̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶ậ̶p̶ ̶n̶h̶ậ̶t̶ ̶t̶h̶ê̶m̶ ̶h̶ì̶n̶h̶,̶ ̶c̶á̶c̶ ̶b̶ạ̶n̶ ̶đ̶ọ̶c̶ ̶k̶ỹ̶ ̶v̶à̶ ̶l̶à̶m̶ ̶t̶h̶e̶o̶ ̶n̶h̶é̶ Đây là trang web mới, các bạn làm theo hướng dẫn, đăng ký thành viên và học Sau khi đăng nhập: […]

Read More