Category: Machine Learning

  • Machine Learning Systems Design

    Translated from Machine Learning Interviews – Machine Learning Systems Design by Chip Huyen Vì đây là một bài viết rất hay nên mình quyết định dịch lại để nó có thể đến với nhiều độc giả hơn. Để xem phiên bản mới nhất, các bạn nên truy cập Github của bạn Huyền. Cũng khoảng 12…

  • Applied Machine Learning – things you need to know

    Một số lưu ý khi áp dụng Machine Learning để giải quyết các vấn đề cụ thể: Always use train_test_split or similar GridSearchCV (built-in cross validation) HDF need to be shrunk after write/update –> ptrepack –chunkshape=auto –propindexes –complevel=9 –complib=blosc data_in.h5 data_out.h5 Use Keras optimizer instead of tensorflow itself (so that it can be saved later…