Một bài làm rất thông minh và sáng tạo

Cho thấy, ra 1 cái đề  bài chặt chẽ không phải là dễ

 

 creative answers

Facebook Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments