Doomsday 21-12-2012 : Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế – Còn tầm 1 tuần nữa là biết kết quả. Nói chung là nếu xảy ra thì tháng này coi như làm không lương T_T, huhu Có 1 điều là … cũng giống như những truyền thuyết trước đây (Đại Hồng Thủy chẳng hạn) thì lần này các nền tôn giáo  /… Continue reading Doomsday 21-12-2012 : Ngày Tận Thế