Tag: words and idioms

  • Words and Idioms : Từ vựng và thành ngữ Tiếng Anh

    Đài VOA Tiếng Việt (tức Voice Of America) có chương trình dạy tiếng Anh rất hay, trong đó có loạt bài viết về thành ngữ thường gặp. Mình sẽ biên soạn lại ngắn gọn để các bạn dễ theo dõi hơn tại đây. Chú ý toàn bộ bài viết thuộc bản quyền của VOA –…