Tag: viet nam english idioms

  • Một số thành ngữ tiếng Anh, tiếng Việt

    Một số thành ngữ mình tìm được trên mạng. Bạn nào lỡ nhìn qua thì dành 3 phút đọc lướt 1 cái, không bổ ngang cũng bổ dọc. Chứ lưu lại để dành là quên luôn đó Chaiyo chaiyo 1. Easy come, easy go Của thiên trả địa. 2. Seeing is believing Tai nghe không…