Tag: vang ma

  • Hủ tục “Đốt vàng mã” và 6 tội lỗi

    Bài tóm tắt từ báo Một Thế Giới dành cho người bận rộn: (Sư thầy Thích Tịnh Giác – Sư Trụ trì chùa Phúc Sơn, thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.) 1. Mất đi tính dân tộc, thể hiện sự đô hộ văn hóa vì đốt vàng mã xuất phát…