Tag: tu van

  • Mẹ tự tử để lấy tiền phúng điếu cho con ăn học

    Đang có cái tin “người Mẹ treo cổ tự tử để lấy tiền phúng điếu cho các con ăn học”, viết trên http://baophapluat.vn/xa-hoi/that-long-chuyen-me-chet-de-lay-tien-phung-vieng-cho-con-hoc-161504.html Xem qua các nguồn tin thì các báo dạng này tham khảo lẫn nhau nên không thể nào tìm ra nguồn chính xác. Thậm chí có báo còn tham khảo 1 trang…