Tag: toi trong toi

  • Tôi trong Tôi

    “…Trong Tôi có nhiều Tôi … Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc Tôi cười với đám đông Tôi khóc một mình Còn một Tôi im lặng Một Tôi là chiếc bóng theo tôi Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi Tôi nhiều Tôi vậy mà…