Tag: thi ca

  • Chuyện tình Thi Sĩ

    Những bài Thơ Tình hay do các Thi Sĩ này viết nên. Họ không phải là những người có 1 chuyện tình đẹp, (mà ngược lại  có khi còn rất khốn khổ), nhưng họ đều là những người yêu rất mãnh liệt. Có lẽ, chính việc sở hữu trái tim đầy nhiệt huyết như vậy…