Tag: tam than

  • Người tài xế vui tính

    Sau khi làm vài ly tại quán rượu, người lái xe Zimbabwe chợt nhận ra là 20 bệnh nhân tâm thần mà anh ta đang vận chuyển đến Bulawayo từ Harare đã bỏ trốn. Vì không muốn bị đánh giá là thiếu năng lực, anh này đã chạy xe tới 1 trạm Bus gần đấy…