Tag: tai sao

  • Chiếc váy đổi màu

    Một số người sẽ thấy chiếc váy này màu TRẮNG và VÀNG Còn một số khác sẽ thấy màu XANH + ĐEN Màu thật của chiếc váy là “Xanh” + “Đen”, lý do sẽ được giải thích bên dưới Có thể thử với tấm số 2: hãy lấy ngón tay làm dải phân cách 2…

  • Tại sao có hai lỗ mũi

    Tại sao người ta có 2 lỗ mũi thay vì 1. Đó là vì trong quá trình hô hấp, 1 lỗ sẽ hít không khí nhanh hơn lỗ còn lại để cung cấp oxy cho phổi, còn lỗ mũi hít khí chậm hơn là để giúp cảm nhận mùi tốt hơn. Trong 1 ngày, 2…