Tag: starter toeic

  • Starter TOEIC

    Mình đang dùng Starter TOEIC Third Edition . NXB Trẻ (bản quyền First News) Đây là quyển “mở màn” trong loạt sách First News. Bài viết này mình chia 2 phần (và các quyển kia mình cũng làm như thế) Điểm nhấn ngữ pháp Một số câu mình bị “vấp”, khi làm trong  quyển sách…