Tag: sach toefl

  • How did I fail the TOEFL iBT

      Tương tự bài trước, về chuyện thi TOEIC: https://nguyenvulong.com/tu-luyen-thi-toeic/ Vậy là sau 3 năm trời thì mình cũng chính thức thi TOEFL iBT vào ngày 24/10/2015, phía dưới là số điểm mình đạt được: So sánh tương đối với IELTS (https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/) Sau đây mình sẽ thuật lại toàn bộ trải niệm đối với kỳ thi…