Respect of others và respect by others khác nhau điều gì

Câu này thực sự thì hơi … kỳ cục. Vì bạn nào để ý thể bị động của Verb sẽ nhận ra ngay. Tuy nhiên mời các bạn xem hình sau, mình email hỏi 1 người bạn “già” của mình, ông ấy người Mỹ và hơn mình ngót nghét … 80 – 22 = 58… Continue reading Respect of others và respect by others khác nhau điều gì