Tag: Raleigh Becket

  • Don’t chase the rabbit Pacific Rim

    Hôm qua đi coi phim “Pacific RIM”, lúc Mako Mori lần đầu kết nối bộ não với Raleigh Becket, anh chàng này hét lên “Don’t chase the rabbit”. Phụ đề trong rạp dịch là đừng đuổi theo con thỏ (???) Có vẻ họ rất thiếu đầu từ cho khâu dịch thuật, nghĩa của cụm từ…