Tag: play on words

  • Play on words : Semi-serious

    Đây là email 1 người bạn gửi cho mình : Đây là 1 cách dùng từ theo kiểu “play on words” – chơi chữ Tức là khi bạn tạo ra cách dùng 1 từ khác với bình thường nhưng người khác vẫn hiểu. Mình ví dụ, ở Sài Gòn thì không nên gọi là GIAO…