Tag: phat am

  • Cách phát âm chuẩn tiếng Anh

    Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 1 phương pháp để PHÁT ÂM CHÍNH XÁC mà có lẽ nhiều bạn vẫn chưa để ý tới nó . Như các bạn cũng biết, chỉ cần nói được 1 vài “key words” (từ khóa quan trọng trong câu) thì người nước ngoài có thể hiểu…