Tag: phan biet job work business

  • Phân biệt work job business

    Job là 1 việc làm tạm thời, ngắn hạnCareer mang nghĩa sự nghiệp, cái nghề bạn gắn bó cả đờiWork : thường được dùng dạng động từ nhiều hơn, work = danh từ thì mang nghĩa một việc làm nào đó trong cái “job” hay “career” của bạn.Ví dụ : mình là System Engineer, tức…