Phân biệt work job business

Job là 1 việc làm tạm thời, ngắn hạnCareer mang nghĩa sự nghiệp, cái nghề bạn gắn bó cả đờiWork : thường được dùng dạng động từ nhiều hơn, work = danh từ thì mang nghĩa một việc làm nào đó trong cái “job” hay “career” của bạn.Ví dụ : mình là System Engineer, tức… Continue reading Phân biệt work job business