Tag: pdf

  • Embed all fonts in Word & PDF

    Bài viết này giúp các bạn khắc phục tình trạng: – Thiếu font chữ trong văn bản, khi nộp lên một số hệ thống học thuật online,  họ yêu cầu phải nhúng font chữ đầy đủ – Giúp người nhận có thể đọc được văn bản bạn gửi mà không phải cài đặt thêm bất…