Tag: o nhiem moi truong

  • Mức độ ô nhiễm không khí của các thành phố

      Chỉ số càng cao thì càng ô nhiễm Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào thời gian và địa điểm khảo sát trong thành phố. Hôm qua mình có mắc 1 sai lầm đó là khảo sát tất cả các địa điểm cùng 1 lúc, mỗi nơi có 1 múi giờ khác nhau nên…

  • Hủ tục “Đốt vàng mã” và 6 tội lỗi

    Bài tóm tắt từ báo Một Thế Giới dành cho người bận rộn: (Sư thầy Thích Tịnh Giác – Sư Trụ trì chùa Phúc Sơn, thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.) 1. Mất đi tính dân tộc, thể hiện sự đô hộ văn hóa vì đốt vàng mã xuất phát…