Tag: o nhiem khong khi

  • Mức độ ô nhiễm không khí của các thành phố

      Chỉ số càng cao thì càng ô nhiễm Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào thời gian và địa điểm khảo sát trong thành phố. Hôm qua mình có mắc 1 sai lầm đó là khảo sát tất cả các địa điểm cùng 1 lúc, mỗi nơi có 1 múi giờ khác nhau nên…