Tag: nho rang

  • Răng Khôn – Wisdom Teeth – 사랑이

    Răng khôn Không biết có phải tình cờ hay không, nhưng tiếng Anh “wisdom teeth” (vốn xuất phát từ tiếng Latin “dens sapientiae”) cũng đều mang nghĩa này: chiếc răng thông thái.   “chiếc răng thông thái” này cần được hiểu như sau: khi con người trưởng thành thì răng khôn mới mọc. Răng khôn…