Tag: nguoi tot

  • Những người tốt quanh ta

    Đi vào mua bao thuốc lá Vina 20k, đưa thằng chủ tiệm 50k được thối lại 40k, đút túi bỏ về… Gã chủ tiệm chạy theo kêu: chú em, chú em quên không lấy thuốc lá nè… Xúc động rút tờ 10k ra đưa cho gã chủ quán, nói: lúc nãy anh thối em dư…