Tag: mo tim mien phi

  • Mổ tim miễn phí phóng viên VOV1 tên Quang

    Ngày 12-01-2012 mình có viết bài này 1 lần tại Blog cũ : http://nguyen-vu-long.blogspot.kr/2012/01/su-that-ve-chuyen-mo-tim-mien-phi-cua.html Lần này mình viết lại ngắn gọn vì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều bạn bị lừa bởi những tin nhắn như thế này. Các bạn có lòng tốt là điều đáng hoan nghênh, nhưng lòng tốt phải đặt đúng chỗ,…