Về vấn đề phạm tội của “Minh béo”

tóm tắt từ video phỏng vấn các LS Mỹ:   1- Minh Béo chỉ đang bị cáo buộc chứ theo luật Mỹ thì chưa có tội (innocent until proven guilty) 2- quyền im lặng: khi hỏi cung có quyền đòi LS bên cạnh.   3- “tại ngoại hầu tra”: được phép đóng 1 triệu $ để… Continue reading Về vấn đề phạm tội của “Minh béo”