Tag: maybe. may be

  • Khác nhau giữa MAYBE và MAY BE

    1 buổi tối ngày Tết, mình chợt nhận ra  đã từ lâu mình quên cách sử dụng của 2 từ này. Rất đơn giản: >>>Maybe (dính liền) : nó là Adverb – tức là 1 trạng từ, nó thường đứng đầu câu . Mang nghĩa có thể, có lẽ. >>>May be : đây là 1…