Tag: mặt trăng

  • Người yêu mặt trăng và những vì sao

    Gọi là gì? Nếu bạn thích Từ Nguyên học (Etymology), bạn sẽ nhớ những tên gọi này dễ dàng hơn From Quora: Bạn iu trăng: selenophine hoặc philoselene Bạn iu sao: asterophile hoặc philoaster Bạn iu cả 2: uranophile hoặc philouran (từ này hơi khó nhỉ)