[EFLNET] – Từ điển hình ảnh – Animals

Antelope : Sơn dương (dê núi :”> ) Baboon : Vượn (Châu Phi, khỉ đầu chó …) Beaver : Hải ly (con này vừa sống dưới nước vừa trên cạn, gặm nhấm, có khả năng “xây đập” ngăn nước ) Bobcat : Linh miêu (giống mèo này bự lắm ) Camel : Lạc đà  … Continue reading [EFLNET] – Từ điển hình ảnh – Animals