“If not” nghĩa là gì

Bài này được viết cách đây 2 năm (18th May, 2013), hôm nay (9th June, 2015) mình sẽ sửa lại vì mình thấy có một vài thiếu sót (không hiểu tại sao khi đó mình lại thiếu cẩn thận như vậy) 1 lời khuyên đầu tiên là các bạn nên tránh sử dụng “if not”, vì có nhiều… Continue reading “If not” nghĩa là gì

Think so, hope not

A. So replacing a clause So có thế thay thế cho nguyên 1 câu : Will you be going out? – Yes, I expect so (so = I will be going out) Are these figures correct? – Yes, I think so Những từ dùng với so : be afraid, it appears/appeared, assume, believe, expect, guess,… Continue reading Think so, hope not