Tag: if not

  • “If not” nghĩa là gì

    Bài này được viết cách đây 2 năm (18th May, 2013), hôm nay (9th June, 2015) mình sẽ sửa lại vì mình thấy có một vài thiếu sót (không hiểu tại sao khi đó mình lại thiếu cẩn thận như vậy) 1 lời khuyên đầu tiên là các bạn nên tránh sử dụng “if not”, vì có nhiều…

  • Think so, hope not

    A. So replacing a clause So có thế thay thế cho nguyên 1 câu : Will you be going out? – Yes, I expect so (so = I will be going out) Are these figures correct? – Yes, I think so Những từ dùng với so : be afraid, it appears/appeared, assume, believe, expect, guess,…