Tag: hoat dong tieng anh

  • [EFLNET] – Từ điển hình ảnh – Everyday Actions

    Chúng ta dùng từ “brush” để chỉ hành động vệ sinh cá nhân như chải tóc, đánh răng toothbrush là bàn chải đánh răng . Để chỉ việc làm sạch bàn ghế, sàn nhà … ta dùng từ “clean” : clean the floor, clean the table … Dust danh từ nghĩa là bụi, nhưng động…