Tag: ho hap

  • Tại sao có hai lỗ mũi

    Tại sao người ta có 2 lỗ mũi thay vì 1. Đó là vì trong quá trình hô hấp, 1 lỗ sẽ hít không khí nhanh hơn lỗ còn lại để cung cấp oxy cho phổi, còn lỗ mũi hít khí chậm hơn là để giúp cảm nhận mùi tốt hơn. Trong 1 ngày, 2…