Tag: happy birthday

  • Sinh nhật

    Một ngày để biết ai vô tâm Một ngày để biết ai âm thầm Một ngày lại qua, một ngày đến Một ngày còn lại bao dư âm