Sinh nhật

Một ngày để biết ai vô tâm Một ngày để biết ai âm thầm Một ngày lại qua, một ngày đến Một ngày còn lại bao dư âm