Tag: go bo

  • Gỡ bỏ sinh vật ngoại lai khỏi Đền, Chùa Việt Nam

    “GS Ngô Đức Thịnh cho hay, sư tử đá dùng để canh lăng mộ ở Trung Quốc nên không phù hợp ở đền chùa. Nghê, chó đá là con vật thường xuất hiện ở các di tích cổ của người Việt.” Vậy suy ra: Phật Giáo cũng không phải xuất xứ từ Việt Nam, thế nên…