Tag: gdppc

  • Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam

    Bài viết lấy dữ liệu từ CIA, các trang khác sẽ cho kết quả không khác biệt là mấy. Thu nhập bình quân đầu người viết tắt là GDPPC (*) GDPPC ở Việt Nam vào khoảng hơn  $4000 (tầm 85-90 triệu VNĐ 1 năm) GDPPC nước ta thua Philippines, thua Indonesia, không bằng được 1/2 Thái Lan và chỉ…