Tag: gay canh

  • Angels fall sometimes

    Bàn về lời tựa của bài hát này: “Angels fall sometimes” https://www.youtube.com/watch?v=nCcqqzv_XSQ ^v^ Nghĩa thứ nhất của “Angels fall” Trong Kinh Thánh, thì có Thiên Thần trên bầu trời. Qua mấy đợt giao tranh với team của Lucifer (Ma Vương, Satan), oánh nhau tơi bời nên có vài Thiên Thần bị rớt xuống mặt đất.…