Tag: dating

  • The Reacher or The Settler

    Đây là 2 từ được dùng trong bộ phim “How I met your mother” S05E13 . Trong tình yêu 2 đứa, có thể các bạn sẽ để ý 1 cặp nào đó : có 1 người “nhỉnh” hơn người kia, ví dụ chàng thì đẹp trai nhà giàu, còn nàng chỉ học tàm tạm, không…