Tag: dat ly nuoc xuong

  • Hãy bỏ ly nước xuống – Put the glass down

    Tạm dịch. Một nhà Tâm Lý Học đang có một buổi hướng dẫn các khán giả của mình về việc “làm thế nào để kiểm soát được căng thẳng”. Cô ta cầm một ly nước lên, mọi người trong khán phòng đều trông chờ một câu hỏi đại loại như “cái ly nước này  đầy…