Tag: cứu hộ

  • Một số lưu ý khi cứu hộ Windows

    Khi mua máy cũ, tuyệt đối lưu ý việc BitLocker có đang bật hay không. Nếu có thì nên cài lại hệ điều hành để thiết lập lại khóa. Vì lâu lâu Windows sẽ hỏi trong lúc khởi động, nếu quên là xác định. Ngoài ra còn một số workarounds khi dùng Bitlocker. Tạo BootUSB…