Tag: chung minh nhan dan

  • Chuyển đổi các loại thẻ ở Việt Nam

    Lời khuyên: Nên làm thẻ Căn Cước Công Dân đầu tiên, các loại thẻ khác thì hãy đợi. Update 2017-04-22: Ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước, http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/y-nghia-12-chu-so-tren-the-can-cuoc-cong-dan-3571979.html Update 2016-11-30: Bộ Tư Pháp khẳng định việc bắt buộc người dân đổi giấy phép lái xe còn hạn là “không có cơ sở pháp lý”…