Tag: bien dong

  • Bức tranh những thiếu nữ chơi mạt chược

    Bức tranh “Những thiếu nữ chơi mạt chược” của 7 năm trước và dự đoán “AI LÀM DẬY SÓNG BIỂN ĐÔNG” [* bức tranh gây nhiều tranh cãi và phân tích khác nhau, đây là 1 trong số đó] Vào lúc 8 giờ, 8 phút, 8 giây ngày 8 tháng 8 năm 2008, Trung Quốc…