Tag: ban quyen

  • Bản quyền phần mềm

    Có rất nhiều loại bản quyền (License) dành cho phần mềm (software program). Về định nghĩa thì có thể tìm thấy dễ dàng. Tuy nhiên đôi khi mọi người hay có thắc mắc về cái nào thì được thương mại hóa mà không phải cung cấp mã nguồn. Bài này mình sẽ trích ra một…