Tag: ao anh

  • Ảo Ảnh

    Cậu bé ngây thơ Đi tìm Ảo Ảnh Ảo Ảnh mong manh Vỡ làm trăm mảnh Tìm hoài không thấy Tìm đâu tìm đâu Trên bờ cát trắng Hay lòng biển sâu Cậu bé tìm mãi Đôi chân mệt nhoài Mắt rơm rớm lệ Mình sai mình sai Ảo Ảnh không thật Không thật bao…