Tag: 4000 tu vung tieng anh

  • 4000 Essential English Words

    Hôm nay mình viết 1 bài “review” về bộ 6 quyển sách học từ vựng tiếng Anh của Paul Nation. Khuyến khích các bạn nên mua (mình tìm trên nhà sách Đất Việt thì giá cũng không mắc và còn có Audio (bài nghe) nữa) , ngoài ra mình cung cấp link download sách phía…