Sinh nhật

Một ngày để biết ai vô tâm
Một ngày để biết ai âm thầm
Một ngày lại qua, một ngày đến
Một ngày còn lại bao dư âm

 

Birthday_candles

Comments

comments

Leave a Reply