Một mình

Cả ngày không nói được một câu
Chữ cuối cũng chính là chữ đầu
Cả đêm một câu không nói hết
Chữ đầu chữ cuối lại giống nhau

The-Lost-Room

Comments

comments

Leave a Reply