Bảo vệ tài khoản facebook

Tốn khoảng 10-15 phút để đọc hiểu nhưng lợi ích thì hơn nhiều so với 1 bài báo lá cải về showbitch, nên ai lỡ ghé qua thì chịu khó đọc để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

1. Chỉ nên lưu mật khẩu trên máy cá nhân (nhà, công ty, và điện thoại riêng) để tự động đăng nhập (không bị yêu cầu gõ mật khẩu nhiều mất thời gian)
2. Nên cài Anti-virus (tải Avast hoặc Avira có bản miễn phí là đủ dùng rồi)
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI
3. Nếu đăng nhập ngoài tiệm Net, máy người lạ thì nên vào Windows > Run > gõ ‘osk’ rồi enter để sử dụng bàn phím ảo (OSK = On-Screen Keyboard)Nếu không biết vào Run ở đâu thì giữ phím Windows (hình lá cờ, cạnh phím Ctrl góc dưới bên trái) sau đó nhấn thêm phím ‘R’. Tức là Windows + R, thì hộp thoại ‘Run’ sẽ xuất hiện, sau đó gõ ‘osk’ rồi Enter .

Video hướng dẫn xem tại đây

1 lưu ý nữa: Nên dùng đúng ngày tháng năm sinh. Để đôi khi fb hỏi còn nhớ mà trả lời, không nó khóa luôn tài khoản.

———————————–

4. Tuyệt đối không click vào mấy link (đường dẫn) lạ, có hình máu me/sexy của ai đó trong danh sách bạn bè post lên (thông thường là do virus gây ra, nên hỏi kỹ trước khi xem)
Hiện nay có nhiều trường hợp bị mất tài khoản facebook rồi kẻ cắp dùng tài khoản này để xin thẻ nạp điện thoại hay mượn tiền, nên chú ý đề phòng tránh bị lừa.

 

5. Mình bổ sung thêm cách an toàn nhất cho tài khoản facebook của bạn với chức năng 2-factor authentication [hơi khó cho người không rành máy tính, nên có gì cứ hỏi ở comment nhé]
https://www.facebook.com/settings?tab=security => Login Approval, tick
“Require a security code …”
Bạn phải nhập số điện thoại (ở Việt Nam bắt đầu bằng +84) trong trường hợp chưa nhập lần nào, để nhận 1 dãy số gửi về. Tuy nhiên đôi lúc bạn không nhận được dãy số này, hãy chọn vào “change phone number” và nhập lại số điện thoại 1 lần nữa để có thể bật chức năng Code Generator này lên. [đọc kỹ đoạn này nhé]
fb-code

Trên smartphone của bạn sẽ có mục  Code Generator, từ nay về sau nếu vào facebook bằng trình duyệt hay điện thoại khác thì bạn sẽ phải nhập code này, sau khi đã nhập mật khẩu và email

fb-code-generator

Masternotdiscoveredexception elasticsearch

Sometimes, when you want to join a node to  elasticsearch cluster, this problem may occur (the reason may vary, but I think there are some limitations of using multicast here)

Solution:
Uncomment those lines in elasticsearch.yml

We tell this host (node) to use unicast discovery instead of multicast, and then specify the master host manually for this node.

Screenshot - 08042014 - 04:22:56 PM

Linux Tips

Lock screen: ‘xscreensaver-command’ -lock
Vietnamese keyboard: addon firefox / extension chromium

Good Proxy http://www.publicproxyservers.com/

VPN, OpenVPN http://www.vpnbook.com/freevpn

http://www.securitykiss.com/resources/download/mac/tunnelblick_tutorial/

 

Ubuntu screen resolution resizable: sudo apt-get install virtualbox-guest-dkms

multiple Python versions on Centos: http://toomuchdata.com/2014/02/16/how-to-install-python-on-centos/

 

virtualbox, network, nat, internet, DEFROUTE=no, don’t try to configure DEFROUTE=yes, centos6.0

Repositories Centos Redhat Fedora epel: http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/install-epel-and-additional-repositories-on-centos-and-red-hat

Bash cut string substring

bashtrick

 

Create user, change password remotely

Changing Linux User’s Password in One Command Line

Reload static ip address (when the old IP adress still persists):
sudo ifdown <network interface> && sudo ip addr flush <network interface> && sudo ifup <network interface>

https://askubuntu.com/questions/829700/reload-static-ip-ubuntu-16

Tạo tài khoản Apple

Mới chuyển qua sử dụng thiết bị của Apple, mọi thứ đều ổn ngoại trừ 1 điều khá khó chịu cho người dùng mới như mình, đó là vấn đề phải nhập thông tin thẻ tín dụng (credit card) hay ghi nợ (debit card) để có thể sử dụng được AppStore. Lý do như ở dưới đây:

 • Nếu bạn chưa tạo AppleID thì mọi chuyện rất đơn giản, thay vì vào trang Apple ID để tạo tài khoản mới, hãy vào trang tạo tài khoản iTunes vì khi đó bạn có quyền chọn None ở mục thẻ tín dụng/ ghi nợ – tức là không cần thẻ. Hướng dẫn đăng ký kèm hình ảnh tại đây:  http://support.apple.com/kb/ht2534

 

 • Nếu bạn đã tạo AppleID tại: https://appleid.apple.com thì bạn bắt buộc phải nhập thông tin thẻ VISA, Master … để có thể sử dụng dịch vụ của AppStore hay đăng ký iTunes. Nếu việc đổi email với ban không quan trọng, thì bạn nên đăng ký AppleID mới theo cách phía trên (bằng cách thông qua đăng ký tài khoản iTunes)

Update 2014 July: Mình thấy lựa chọn None đã xuất hiện trở lại.

About the Chukwa released versions

I’m working with some log collection & aggregation tools from Apache Project, when  it came to Chukwa – I read the introduction, release note of the project and didn’t know what to do because it seemed like Chukwa had been in and out for a while and a bit obsolete. So I decided to email the leader of this project.

To be honest, I’ve tried to search on the net for all information about this project but got a little of it.

To summarize :

– Chukwa 0.5.0 incubator – the most current one will work with Hadoop 1.2.1

So everyone like me who want to test it on Hadoop 2.2.0 will wait for some time.

eric_yang

Koding : coding in the Cloud

https://koding.com [just calm down and move on, it’s gonna save your time later, trust me]

This one is new to me so I’m going to have a brief introduction here, hopefully it’s worth your time reading this :

1. The first thing is an active support from the Community & Administrators :
My question was answered in 5 minutes if not less :

x00_support

 

2. They give you the Terminal with “sudo”, where you can easily manage all of your apps :

x01_terminal

x01_terminal_

 

3. You’re not alone ! “Teamwork” is available for big projects with a lot of frameworks serve your needs

x02_teamwork4. Editor in town, code highlighter and syntax hinting :

x03_ACE_editor

5. DevTool for the ease of deployment :

x04_DevTool

6. Installing applications can’t never be easier, after few clicks, my app is up and running :

x05_Application

x06_install_django

x07_test_django

7. The Environment , where you not only have an overview of the topology but also deploy each of the components :

x08_environment

8. Checking the System Health lets you know what is going on under the hood :

x09_system_health

9. Pricing ? Well, it’s totally free for individual like me without so much demand of performance, hardware …etc. And I think the pricing is reasonable for those who pay for this service:

x10_pricing

 

This website gives you 3GB of space and you can earn up to 20GB if you introduce it to your friends (500MB each)

If you find this post useful, here is the registration URL:  https://koding.com

koding_referer

Muchas gracias !

Hadoop 2.2 and Flume 1.4 Protobuf Problem and Solution

I have to say the big THANK to the author of  “Hadoop in Practice” : Alex Holmes

Source : http://grepalex.com/2014/02/09/flume-and-hadoop-2.2/

The problem you may encounter while  trying to integrate Hadoop 2.2 and Flume 1.4 is the incompatibility between protobuf versions :

2014-04-15 13:56:23,251 (SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor) [ERROR – org.apache.flume.sink.hdfs.HDFSEventSink.process(HDFSEventSink.java:422)] process failed

java.lang.VerifyError: class org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNamenodeProtocolProtos$RecoverLeaseRequestProto overrides final method getUnknownFields.()Lcom/google/protobuf/UnknownFieldSet;
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:800)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2531)
at java.lang.Class.privateGetPublicMethods(Class.java:2651)
at java.lang.Class.privateGetPublicMethods(Class.java:2661)
at java.lang.Class.getMethods(Class.java:1467)
at sun.misc.ProxyGenerator.generateClassFile(ProxyGenerator.java:426)
at sun.misc.ProxyGenerator.generateProxyClass(ProxyGenerator.java:323)
at java.lang.reflect.Proxy.getProxyClass0(Proxy.java:636)
at java.lang.reflect.Proxy.newProxyInstance(Proxy.java:722)
at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine.getProxy(ProtobufRpcEngine.java:92)
at org.apache.hadoop.ipc.RPC.getProtocolProxy(RPC.java:537)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNNProxyWithClientProtocol(NameNodeProxies.java:328)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNonHAProxy(NameNodeProxies.java:235)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createProxy(NameNodeProxies.java:139)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.<init>(DFSClient.java:510)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.<init>(DFSClient.java:453)
at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem.initialize(DistributedFileSystem.java:136)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.createFileSystem(FileSystem.java:2433)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.access$200(FileSystem.java:88)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.getInternal(FileSystem.java:2467)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.get(FileSystem.java:2449)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.get(FileSystem.java:367)
at org.apache.hadoop.fs.Path.getFileSystem(Path.java:287)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$1.call(BucketWriter.java:226)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$1.call(BucketWriter.java:220)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$8$1.run(BucketWriter.java:536)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter.runPrivileged(BucketWriter.java:160)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter.access$1000(BucketWriter.java:56)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$8.call(BucketWriter.java:533)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:262)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)
Exception in thread “SinkRunner-PollingRunner-DefaultSinkProcessor” java.lang.VerifyError: class org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNamenodeProtocolProtos$RecoverLeaseRequestProto overrides final method getUnknownFields.()Lcom/google/protobuf/UnknownFieldSet;
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:800)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
at java.lang.Class.getDeclaredMethods0(Native Method)
at java.lang.Class.privateGetDeclaredMethods(Class.java:2531)
at java.lang.Class.privateGetPublicMethods(Class.java:2651)
at java.lang.Class.privateGetPublicMethods(Class.java:2661)
at java.lang.Class.getMethods(Class.java:1467)
at sun.misc.ProxyGenerator.generateClassFile(ProxyGenerator.java:426)
at sun.misc.ProxyGenerator.generateProxyClass(ProxyGenerator.java:323)
at java.lang.reflect.Proxy.getProxyClass0(Proxy.java:636)
at java.lang.reflect.Proxy.newProxyInstance(Proxy.java:722)
at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine.getProxy(ProtobufRpcEngine.java:92)
at org.apache.hadoop.ipc.RPC.getProtocolProxy(RPC.java:537)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNNProxyWithClientProtocol(NameNodeProxies.java:328)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNonHAProxy(NameNodeProxies.java:235)
at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createProxy(NameNodeProxies.java:139)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.<init>(DFSClient.java:510)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.<init>(DFSClient.java:453)
at org.apache.hadoop.hdfs.DistributedFileSystem.initialize(DistributedFileSystem.java:136)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.createFileSystem(FileSystem.java:2433)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.access$200(FileSystem.java:88)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.getInternal(FileSystem.java:2467)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem$Cache.get(FileSystem.java:2449)
at org.apache.hadoop.fs.FileSystem.get(FileSystem.java:367)
at org.apache.hadoop.fs.Path.getFileSystem(Path.java:287)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$1.call(BucketWriter.java:226)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$1.call(BucketWriter.java:220)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$8$1.run(BucketWriter.java:536)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter.runPrivileged(BucketWriter.java:160)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter.access$1000(BucketWriter.java:56)
at org.apache.flume.sink.hdfs.BucketWriter$8.call(BucketWriter.java:533)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:262)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:744)

This is his  post :

Google really screwed the pooch with their protobuf 2.5 release. Code generated with protobuf 2.5 is binary incompatible with older protobuf libraries (I guess Google missed the semantic versioning boat on this release). Unfortunately the current stable release of Flume 1.4 packages protobuf 2.4.1 and if you try and use HDFS on Hadoop 2.2 as a sink you’ll be smacked with the following exception:

java.lang.VerifyError: class org.apache.hadoop.security.proto.SecurityProtos$GetDelegationTokenRequestProto
overrides final method getUnknownFields.()Lcom/google/protobuf/UnknownFieldSet;
  at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:631)
  ...
  at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine.getProxy(ProtobufRpcEngine.java:92)
  at org.apache.hadoop.ipc.RPC.getProtocolProxy(RPC.java:537)
  at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNNProxyWithClientProtocol(NameNodeProxies.java:328)
  at org.apache.hadoop.hdfs.NameNodeProxies.createNonHAProxy(NameNodeProxies.java:235)

Hadoop 2.2 uses protobuf 2.5 for its RPC, and Flume loads its older packaged version of protobuf ahead of Hadoop’s, which causes this error. To fix this you’ll need to move both protobuf and guava out of Flume’s lib directory. The following command moves them into your home directory.

$ mv ${flume_bin}/lib/{protobuf-java-2.4.1.jar,guava-10.0.1.jar} ~/

Now if you restart your Flume agent you’ll be able to target HDFS as a sink with Hadoop 2.2. Great success!

Flume’s next release will move to protobuf 2.5 so this problem should magically disappear in due course.

Hadoop 2.2 Single Node Installation on CentOS 6.5

By far the best tutorial for you to get started with Hadoop installation.

Source : http://alanxelsys.com/2014/02/01/hadoop-2-2-single-node-installation-on-centos-6-5/

Introduction

This HOWTO covers Hadoop 2.2 installation with CentOS 6.5. My series of tutorials are meant just as that – tutorials. The intent is to allow the user to gain familiarity with the application and should not be construed as any type of best practices document to be used in a production environment and as such performance, reliability and security considerations are compromised. The tutorials are freely available and may be distributed with the proper acknowledgements. Actual screenshots of the commands are used to eliminate any possibility of typographical errors, in addition long sequences of text are placed in front of the screenshots to facilitate copy and paste. Command text is printed using Courier font. In general the document will only cover the bare minimum of how to get a single node cluster up and running with the emphasis on HOW rather than WHY. For more in depth information the reader should consult the many excellent publications on Hadoop such as Tom White’s – Hadoop: The Definitive Guide, 3rd edition and Eric Sammer’s – Hadoop Operations along with the Apache Hadoop website.

Please consult www.alan-johnson.net for an online version of this document.

Prerequisites

 • CentOS 6.5 installed

Machine configuration

In this HOWTO a physical machine was used; but for educational purposes Vmware Workstation or Virtualbox (https://www.virtualbox.org/) would work just as well. The screenshot below shows acceptable VM machine settings for VMWare.

Note an additional Network Adapter and physical drive have been added. Memory allocation is 2GB which is sufficient for the tutorial.

User configuration

If installing CentOS from scratch then select a user <hadoopuser> at installation time otherwise the user can be added by the command below. In addition create a group called <hadoopgroup>.

Note the initial configuration is done as user root.

=> passwd hadoopuser
to enable log-in for this one. 

Now make hadoopuser a member of hadoopgroup.

usermod –g hadoopgroup hadoopuser

Verify by issuing the id command.ss

id hadoopuser

The next step is to give hadoopuser access to sudo commands. Do this by executing thevisudo command and adding the highlighted line shown below.

Reboot and now log in as user hadoopuser.

Setting up ssh

Setup ssh for password-less authentication using keys.

ssh-keygen -t rsa -P ”

Next change file ownership and mode.

sudo chown hadoopuser ~/.ssh

sudo chmod 700 ~/.ssh

sudo chmod 600 ~/.ssh/id_rsa

Then append the public key to the file authorized_keys

sudo cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Change permissions.

sudo chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Edit /etc/ssh/sshd_config

Set PasswordAuthentication to no and allow empty passwords
as shown below in the extract of the file.

Verify that login can be accomplished without requiring a password.

Installing and configuring java

It is recommended to install the full openJDK package to take advantage of some of the java tools,

Installing openJDK

yum install java-1.7.0-openjdk*

After the installation verify the java version

java -version

The folder etc/alternatives contains a link to the java installation; perform a long listing of the file to show the link and use it as the location for JAVA_HOME.

Set the JAVA_HOME environmental variable by editing ~/.bashrc

Installing Hadoop

Downloading Hadoop

From the Hadoop releases page http://hadoop.apache.org/releases.html , download hadoop-2.2.0.tar.gz from one of the mirror sites.

Next untar the file

tar xzvf hadoop-2.2.0.tar.gz

Move the untarred folder

sudo mv hadoop-2.2.0 /usr/local/hadoop

Change the ownership with sudo chown -R hadoopuser:hadoopgroup /usr/local/hadoop

Next create namenode and datanode folders

mkdir -p ~/hadoopspace/hdfs/namenode

mkdir -p ~/hadoopspace/hdfs/datanode

Configuring Hadoop

Next edit ~/.bashrc to set up the environmental variables for Hadoop

# User specific aliases and functions

export HADOOP_INSTALL=/usr/local/hadoop
export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_INSTALL
export YARN_HOME=$HADOOP_INSTALL
export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_INSTALL/lib/native
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/sbin
export PATH=$PATH:$HADOOP_INSTALL/bin

Now apply the variables.

There are a number of xml files within the Hadoop folder that require editing which are:

 • mapred-site.xml
 • yarn-site.xml
 • core-site.xml
 • hdfs-site.xml
 • hadoop-env.sh

The files can be found in /usr/local/hadoop/etc/hadoop/. First copy themapred-site template file over and then edit it.

mapred-site.xml

Add the following text between the configuration tabs.

<property>
<name>mapreduce.framework.name</name>
<value>yarn</value>
</property>

yarn-site.xml

Add the following text between the configuration tabs.

<property>
<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
<value>mapreduce_shuffle</value>
</property>

core-site.xml

Add the following text between the configuration tabs.
<property>
<name>fs.default.name</name>
<value>hdfs://localhost:9000</value>
</property>

hdfs-site.xml

Add the following text between the configuration tabs.

<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>

<property>
<name>dfs.name.dir</name>
<value>file:///home/hadoopuser/hadoopspace/hdfs/namenode</value>
</property>

<property>
<name>dfs.data.dir</name>
<value>file:///home/hadoopuser/hadoopspace/hdfs/datanode</value>
</property>

Note other locations can be used in hdfs by separating values with a comma, e.g.

file:/home/hadoopuser/hadoopspace/hdfs/datanode, .disk2/Hadoop/datanode, . .

hadoop-env.sh

Add an entry for JAVA_HOME

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/

=> Actually you don’t need to configure JAVA_HOME here since you’ve already done that in ~/.bashrc

Next format the namenode.

. . .

Issue the following commands.

start-dfs.sh
start-yarn.sh

Issue the jps command and verify that the following jobs are running:

At this point Hadoop has been installed and configured

Testing the installation

A number of test files exist that can be used to benchmark Hadoop. Entering the command below without any arguments will list available tests.

The TestDFSIO test below can be used to measure read performance – initially create the files and then read:

hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.2.0-tests.jar TestDFSIO -write -nrFiles 10 -fileSize 100

hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.2.0-tests.jar TestDFSIO -read -nrFiles 10 -fileSize 100

The results are logged in TestDFSIO_results.log which will show throughput rates:

During the test run a message will be printed with a tracking url such as that shown below:

The link can be selected or the address can be pasted into a browser.

Another test is mrbench which is a map/reduce test.

hadoop jar /usr/local/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.2.0-tests.jar mrbench –maps 100

Finally the test below is used to calculate pi. The first parameter refers to the number of maps and the second is the number of samples for each map.

hadoop jar $HADOOP_INSTALL/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-2.2.0.jar pi 10 20

. . .

Note accuracy can be improved by increasing the value of the second parameter.

Working from the command line

Invoking a command without any or insufficient parameters will generally print out help data”

hdfs commands

hdfs dfsadmin –help

. . .

hadoop commands

hadoop version

Web Access

The location for checking the Namenode status is at localhost:50070/. This web page contains status information relating to the cluster.

There are also links for browsing the filesystem.

Logs can also be examined from the NameNode Logs link.

. . .

The secondary namenode can be accessed using port 50090

On line documentation

Comprehensive documentation can be found at the Apache website or locally using a browser by pointing it at $HADOOP_INSTALL/share/doc/Hadoop/index.html/

Feedback, corrections and suggestions are welcome, as are suggestions for further HOWTOs.